Financiële zorgen?

Een leven met financiële zorgen is niet prettig. …..

Wij bieden financiële zorg voor iedereen die gedurende kortere of langere tijd de eigen geldzaken niet kan of wil beheren. Omdat de financiële situatie bij iedereen anders is, staat uw persoonlijke situatie bij ons centraal.

Financiële zorgen staan meestal niet op zich zelf, maar zijn het gevolg van andere omstandigheden zoals ziekte, ouderdom of verandering in de sociale omgeving. Contact met andere betrokkenen zoals familie, maatschappelijke organisaties en hulpverlenende instanties vinden wij daarom van groot belang om de financiële zorg zo goed mogelijk op de individuele situatie te kunnen afstemmen.

Als financiële zorg bieden wij